Rychlý výjezd a likvidace odpadů

Je Vaše zařízení příliž velké nebo těžké? Nemáte prostředky k odvozu Vaší porouchané techniky do dílny? Neváhejte a využijte služby rychlý výjezd na místo. Jak jste se již mohli dočíst v ostatních rubrikách našich stránek, opravujeme převážně na místě. Přesto se vyskytují případy, kdy oprava na místě není možná. Ať již na přání zákazníka, kdy nemá ve své kanceláři zázemí či prostor k opravě či pro urychlení celé procedury. V některých případech rozsah údržby vyžaduje specializovanou dílnu. Zařízení odvezeme a přivezeme zpět bez zbytečného zdržení.

Současně nabízíme likvidace a odvoz nepotřebné techniky. Zajistíme nezbytnou podporu při posuzování technického stavu jednotlivých kusů, vypracujeme technický posudek a návrh na vyřazení. Vykupujeme prázdné tonery a zachovalé typy kopírek a tiskáren.